Join us on the Bay
Sarasota Sailing Squadron, 1717 Ken Thompson Pkwy, Sarasota, FL 34236, +1 (941) 388-2355