Sarasota Sailing Squadron
2010 Labor Dat Regatta
September 4 - 5, 2010
Show White Fleet
RWB Class Series Summary
Pl Sail # Name From Fleet 1 2 3 4 5 Tot
1 9419 Olivier Grubb LYC White 24 13 5 27 10 79
2 17629 Blaire McCarthy SPYC White 46 30 33 28 14 151
3 7179 Tristan Lee SYSP White 53 54 38 14 16 175
4 16456 Elizabeth Shanahan DIYC White 63 60 54 63 55 295
5 12449 Brianna Trecartin VYBA White 60 51 62 64 59 296

5 Sep, '10, 17:14
St. Pete Scorer for Opti's